26
Mon, Feb

Pivu, punu dubodolina i vrtača, okupanu u mrke šume, putnici prepoznaju po ljepotama dvije rijeke - Pive i Tare, koje su svojim dubokim kanjonima obgrlile ovu prekrasnu oblast.

Naziv Proklete planine, ili na albanskom Bjeshket e Nemuna, govori o surovosti i teškom životu čovjeka u njihovoj blizini. Prokletije se mogu nazvati i biserom prirode, jer se odlikuju brojnom raznovrsnošću biljnog i životinjskog svijeta, sa mnoštvom endemskih vrsta.