25
Thu, Jul

Daleko u kanadskim Stjenovitim planinama, u planinskom vijencu Kananaskis, među planinama sa neuobičajenim nazivima koji se teško pamte, nalazi se jedna planina koja je dobila naziv po oficiru srpske vojske iz Prvog svjetskog rata Radomiru Putniku.