Durmitor je najljepša crnogorska planina gdje je tektonskim djelovanjem i erozijom, rječnom i ledenjačkom, stvoren planinski svijet fantastičnih oblika, kojeg je dobar pješak sposoban u podnožju obići za jedan dan.