19
Fri, Apr

Priroda

 

Ova planina se sa razlogom zove Zelengora - prostrana, nepregledna i sva u ogrtaču od šuma i zelenih pašnjaka.

 

Ova planina se sa razlogom zove Zelengora - prostrana, nepregledna i sva u ogrtaču od šuma i zelenih pašnjaka.

Zelengora3ZelengoraZelengora obiluje bogatstvom flore i faune, kao i brojnim glacijalnim jezerima.

Najveći vrh je Bregoč sa 2014 metara nadmorske visine. Ovo je uistinu jedan prirodni dragulj i planina koja je pitoma i veoma pristupačna. Zelengora je planina koja je izuzetno bogata vodama: jezerima, potocima, izvorima, rječicama i rijekama. Ova planina je kao iz bajke. Zelenilo, vode, jezera, bogat biljni i životinjski svijet - sve ovo ima jedan opojni doživljaj za svakog ko dođe ovdje. Nenadmašna ljepota Zelengore daje joj epitet najljepše planine Bosne i Hercegovine.

Zelengora1Zelengora4Što se tiče prelijepih jezera, najpoznatija su: Kotlaničko, Orlovačko, Jugovo, Donje Bare, Gornje Bare. Također, možete naići i na raštrkane katune - kolibe i ovce koje su raštrkane po ovoj ljepotici od maja do septembra. Cijelom svojom površinom je u okviru

Kao što sam već rekla biljni i životinjski svijet je izuzetno bogat. Najrasprostranjenija  je bukva, hrast, grab, jasen, topola, klijen od bjelogorice, a od četinara bor (bjeli i crni), jela, smrča, omorika, Pančićeva omorika.

Zelengora5Zelengora6Pravi raj za lovce i ljubitelje sportskog lova i ribolova. Bezbroj je gljiva koje svaka na svojem staništu uspijevaju: lisičarka, vrganj, golubnjača, kračun, sunčanica, poljska pečurka, roznica, puhara, panjevčica i mnoge druge. Za ljubitelje gljiva ovo je predio iz raja!

Od divljači prednjače divokoza, srna, divlja svinja, kuna, zec, divlja mačka kao i štetočine vuk, lisica, medvjed ( koji je pod zaštitom).

Ovo je stvarno jedna fascinantna planina koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Zelengora planina je planina za istinski odmor duše i tijela

 

Nemate pravo da postavite komentar