06
Wed, Dec

U svijetu

Stara planina se nalazi u istočnoj Srbiji, na granici sa Bugarskom.

Stara planina se nalazi u istočnoj Srbiji, na granici sa Bugarskom.

12Park prirode "Stara planina" je bogat sedimentima različite starosti.

Reljef je izuzetno morfološki i hidrološki ispresijecan brojnim planinskim tokovima. 

Poznati su dolina potoka Bigar, ukliješteni meandri Temštice, lokaliteti Midžor i Babin zub.

Najjači izvor je Jelovičko vrelo, koje ima izgled oka formiranog u malom basenu.

Na Staroj planini je utvrđeno postojanje 1190 biljnih vrsta i ubraja se u značajne centre tercijarnih i glacijalnih endemoreliktnih vrsta. Specifične biljne vrste su krilasti zvončić, 43kao lokalna endemska vrsta i Pančićeva žablja trava, centralnobalkanski endemitet koji kod nas postoji samo na Staroj planini.

Od šumskih i zeljastih zajednica interesantne su zajednice planinskih tresava na Jabučkom ravništvu, Babinom zubu i u predjelu Arbinja.

Na Staroj planini postoji 116 vrsta leptira, 18 vrsta vodozemaca i gmizavaca, 203 vrste ptica i preko 30 vrsta sisara.

Ovdje je glavno stanište riđeg mišara, poljske ševe i šumske šljuke.

U okolini postoji veći broj kulturno-istorijskih spomenika, među kojima su brojne pravoslavne crkve.

Nemate pravo da postavite komentar