19
Fri, Apr

U svijetu

Jezero Marakaibo se nalazi u Venecueli i jedno je od najvećih jezera u Južnoj Americi.

Jezero Marakaibo se nalazi u Venecueli i jedno je od najvećih jezera u Južnoj Americi.

munje gromovi1munje gromovi2Ovo, po načinu postanka, tektonsko jezero je uz to i najstarije jezero na južnoameričkom kontinentu, o čemu svedoči geološki sastav stena u njegovoj okolini.
Međutim, ono po čemu se ovo jezero izdvaja od svih ostalih mesta na svetu jeste njegova „munjevita“ priroda.

Jezero Marakaibo je jedino mesto na svetu gde izreka "grom nikada ne udara dva puta na isto mesto" ne važi. Mesto na kojem se reka Katatumbo uliva u ovo jezero, važi za područje koje godišnje pogodi najveći broj munja i gromova –250 munja po km2 godišnje! 

munje gromovi4munje gromovi5Kada padne noć, počinje svojevrstan prirodni spektakl u kome na hiljade munja punih devet sati osvetljava jezero. "Najsušniji" perio

di su u januaru i februaru, dok ovaj prirodni spektakl svoj vrhunac dostiže sredinom oktobra. Tada u proseku 28 munja zatreperi u samo jednom minutu. 
Brojni stručnjaci su pokušavali da odgonetnu uzrok učestalih i intenzivnih oluja na ovom području. 

Pojedini su smatrali da munje privlače naslage uranijuma oko jezera.

munje gromovi6munje gromovi78

Drugi su smatrali da povećana koncentracija metana u vazduhu, koji potiče iz naftnih polja ispod jezera, uzrokuje povećanu provodljivost vazduha… 

Međutim, ispostavilo se da nijedna od ovih teorija nije tačna. Odgovor leži u odlikama mikroreljefa i mikroklime ovog područja. Naime, jezero Marakaibo se nalazi u istoimenoj depresiji, koja je sa tri strane okružena planinskim vencima Siera de Meride i Siera de Parija, ograncima Anda. Sa severne strane depresija i jezero preko uskih vrata komuniciraju sa Marakaibskim, tj. Venecuelanskim zalivom.

S druge strane, Marakaibsku depresiju po sredini preseca 10. paralela severne geografske širine. To znači da se ona nalazi u tropskom klimatskom području, koje se odlikuje visokim temperaturama vazduha i velikom količinom padavina.

 

Nemate pravo da postavite komentar