19
Fri, Apr

U svijetu

U naučnim krugovima Aso je poznat kao najveća aktivna kaldera na svijetu.

U naučnim krugovima Aso je poznat kao najveća aktivna kaldera na svijetu.

AsoAso2Ukratko, kaldera je tanjirasto udubljenje koje nastaje kada se rezervoar vulkana isprazni usljed čega dolazi do urušavanja centralnog dijela vulkana dok mu spoljni zidovi ostaju gotovo netaknuti. Aso, jedna od najljepših kaldera svijeta koja se nalazi na ostrvu Kjušu u južnom Japanu.

Kao na površini Mjeseca

Aso3Aso4Ostrvo Kjušu nastalo je neprestanim vulkanskim erupcijama tokom miliona godina, zaključno sa onom od prije 90.000 godina koja je bila jedna od najsnažniih u geološkoj evoluciji naše planete. Ona je ujedno označila i kraj za vulkan Aso. Vulkan se urušio, a od njega nastaje već pomenuta ogromna kaldera. U ogromnom udubljenju formira se jezero a vremenom se formiraju 5 novih, manjih vulkana. Vrhovi tih “novih” vulkana (Kišima, Eboši, Naka, Taka i Neko) formirali su prelijepi predio nalik mjesečevoj površini. Kameni oblici krajnje neobičnih oblika i formi dominiraju pejzažom jednog od najljepših japanskih predjela – Aso Gogakua.

Predio je išaran neobičnim vodopadima koji se preko golih stijena slivaju ka dolini. Na nekima od njih voda ključa. Monotoniju vulkanskog terena remete ružičasti cvjetovi prelijepe gorske ruže. Vulkanska kupa Naka još uvek je aktivna izbacujući guste oblake sumporovitih gasova praćene podzemnim grmljavinama. Do njenog vrha vodi moderna žičara a sa vidikovca se pruža pogled.

Zanimljiva geografija

Nemate pravo da postavite komentar