23
Tue, Apr

U svijetu

Pećina Devetaška u Bugarskoj u svojim zidovima krije 70 hiljada godina dugu istoriju, a 1996. godine proglašena je spomenikom prirode.

Pećina Devetaška u Bugarskoj u svojim zidovima krije 70 hiljada godina dugu istoriju, a 1996. godine proglašena je spomenikom prirode.

devetaskapecinaU njoj su pronađeni brojni predmeti koji podupiru teoriju da je pećina bila naseljena od paleolita. Devetaška je duga 2 kilometra i ima veliku dvoranu na ulazu, visoku 60, a mjestimično i 100 metara. Ona takođe ima i 7 velikih rupa, kroz koje prolazi svjetlost, pa su te rupe nazvane "oči".

Oko 200 metara od ulaza, pećina se račva. Na levoj strani teče reka, formirajući mala jezera i vodopade, a na desnoj strani formirano je nekoliko komora. Pećinu krase brojni stalaktiti i stalagmiti, a danas u njoj živi 35 hiljada slijepih miševa, više od 80 vrsta ptica, brojni zaštićeni vodozemci i sisavci.

 

Nemate pravo da postavite komentar