23
Fri, Feb

U svijetu

Cetina je najduža rijeka u Dalmaciji...

Cetina je najduža rijeka u Dalmaciji...

Cetina22Cetina23Cetina je rijeka koja pripada Jadranskom slivu, a nalazi se u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Duga je 105 km i uliva se u Jadransko more kod Omiša.

Izvire na nadmorskoj visini od 385 m, na sjeverozapadnim obroncima Dinare blizu sela Cetina, 7 km sjeverno od Vrlike, a po kome je rijeka i dobila ime.

Cetina je najduža rijeka u Dalmaciji i plovna u dužini od 7 km. Izvor Cetine je kraško vrelo, duboko preko stotinu metara. Nedaleko od izvora nalazi se otvor Gospodske pećine kao i crkva Svetog Spasa iz IX veka.

 

Nemate pravo da postavite komentar