04
Thu, Jun

U svijetu

Penitenti ili Nieves Penitenti je naziv za neobične snježne formacije koje se mogu pronaći na izuzetno velikim nadmorskim visinama.

Penitenti ili Nieves Penitenti je naziv za neobične snježne formacije koje se mogu pronaći na izuzetno velikim nadmorskim visinama.

PenitentiPenitenti3Dolaze od španske riječi ‘Penitenti’ koja opisuje šiljaste kape Nazarećanina, odnosno onih koji se pokaju za svoje grijehe.

Penitente je prvi opisao i spomenuo Charles Darwin 1839. godine. On je primjetio ove neobične formacije na planinama blizu Piuquenes Passa, na putu iz Santiaga u Čileu prema argentinskom gradu Mendoza, te izvijestio o tome kako lokalni stanovnici vjeruju da ove neobične formacije u snijegu oblikuje snažan vjetar.

U stvarnosti, vjetar nema veze sa Penitentima. Oni se formiraju kada sunčeve zrake direktno pretvaraju snijeg u vodenu paru, bez da ga prvo istope (pretvore u vodu). Ovaj proces se naziva sublimacija.

Penitenti mogu biti visoki 5 cm, a ponekad su viši i od 5 metara. Ovi ‘špicevi’ snjiega ili leda se uglavnom mogu pronaći na suhim područjima Anda, na nadmorskoj visini od 4.000 metara. Uvijek se naginju prema generalnoj poziciji Sunca.