23
Fri, Feb

Planinarske ture

Maglić je razvođe rijeke Sušice, koja se naziva i Suškim potokom, što je dobrim dijelom ponornica, te Perućice, s jedne strane, kao i Mratinjske rijeke sa suprotne strane.

Maglić je razvođe rijeke Sušice, koja se naziva i Suškim potokom, što je dobrim dijelom ponornica, te Perućice, s jedne strane, kao i Mratinjske rijeke sa suprotne strane.


Maglić lijevo iza sa Trnovačkog jezeraMaglić sa Dragoš sedlaMaglić predstavlja planinu čiji se dio nalazi u Republici Srpskoj tj. Bosni i Hercegovini, dok se drugi dio nalazi u Crnoj Gori. Ujedno, Maglić je najviša planina Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Njegov masiv pripada masivu Dinarskog gorja i prostire se u pravcu sjeverozapad-jugoistok. Dva najviša vrha ove planine su Mali Maglić (2386 m) i Veliki Maglić (2388 m). Mali Maglić poznat je i kao Bosanski Maglić, pošto se ovaj vrh nalazi na teritoriji Republike Srpske tj. Bosne i Hercegovine i predstavlja najviši vrh ove zemlje. Međutim, najviši vrh Maglića je Veliki Maglić, poznat kao Crnogorski Maglić, koji je dva metra viši i nalazi se na teritoriji Crne Gore. Ipak, iako viši, Veliki Maglić nije toliko uočljiv i impresivan kao izraženi vrh Malog Maglića. Zbog toga, planinari uglavnom primećuju i penju samo Mali Maglić i smatraju ga za svoj planinarski cilj tokom posjete Maglića.

Prevoj Prijevor i Maglić sa vrha BadanjSeveroistočna stena Maglića sa prevoja PrijevorPored toga, Maglić i ostala gorstva pomenute skupine razdvojena su od Durmitora na istočnoj strani dubokim kanjonom rijeke Pive i Pivskim jezerom. Maglić je razvođe rijeke Sušice, koja se naziva i Suškim potokom, što je dobrim dijelom ponornica, te Perućice, s jedne strane, kao i Mratinjske rijeke sa suprotne strane. Obiluje tragovima glacijacije, kao što su morene, lednički cirkovi i doline. Do visine od oko 1600 m miješa se gusta bukova i četinarska šuma (iglavci), a iznad te visine su planinski pašnjaci i stjenoviti vrhovi.


Od Maglića gledajući prema Bioču i Trnovačkom Durmitoru u pravcu jugoistok-sjeverozapad nalazi se široka i oko dva kilometra dugačka dolina Urdenih dolova, sa prosječnom visinom oko 2200 mnv, koja ove masive razdvaja, a ujedno se smatra centrom glacijacije. Maglić je nastao nabiranjem u toku tercijera. Osnova mu je od paleozojskih stijena, a greben od mezozojskih krečnjaka i dolomita. Na kontaktu starijih nepropustivih stijena i krečnjaka javljaju se izvori. Sam vrh Maglića strma je i kamena piramida sva ispresecana i razjedena u bezbroj igala, grebena, prepada i škripova.

Glavni vrh Maglića, kao i istureni vidikovac što se naziva Mali Maglić, ili samo Maglić, nadnosi se nad prostor prašume Perućice od 1291 ha, tog jedinstvenog rezervata flore i faune, na čijem dnu se nalazi čuveni 75 m visoki vodopad Skakavac, a sa suprotnih strana masiv se spušta do Trnovačkog jezera, te Mratinjskog jezera, pa sa cjelokupnim kompleksom ostalih planina čini neponovljiv prostor očaravajuće prirodne ljepote.

Tnovačko jezero i Maglić sa Trnovačkog DurmitoraVrh Malog Maglića 2386 m Bosanskog MaglićaMasiv Maglića lep je i impresivan sa svih strana. Na tri strane stijene su veoma strme i neprohodne, dok je samo sa jugoistoka pristup lakši preko dugačkog grebena. Prelijepa je njegova jugoistočna velika stjenovita gromada iznad travnate visorovani Prijevor, dok se njegove sjeverozapadne stjenovite litice bukvalno vertikalno obrušavaju na bosanskoj strani.

Međutim, Maglić ne bi bio Maglić, kada ispod sebe ne bi krio jezero impresivne ljepote u obliku srca, okruženo šumom i stjenovitim liticama i krečnjačkim siparima. Taj dragulj netaknute prirode zove se Trnovačko jezero i pored Crnog jezera na Durmitoru smatra se za jedno od dva najljepša planinska jezera Crne Gore. Jezero je smješteno ispod južnih padina Maglića, zapadnih stijena i sipara Trnovačkog Durmitora, kao i severnih padina Volujaka. Nalazi se na nadmorskoj visini od 1517 m, dok dužina njegove obale iznosi oko 2800 m.

 

Vrh Velikog Maglića 2388 m Crnogorskog Maglića

Dugačko je 825 m, široko 715 m i najveće dubine 9,2 m. Poniranjem gubi vodu koja kasnije izbija u Čokovim vrelima kod mjesta Čokova luka, u kanjonu Pive, sa visinskom razlikom od 1047 m. Do Trnovačkog jezera ne može se doći prevoznim sredstvom, njega posjećuju samo istiniti zaljubljenici prirodnih ljepota. Trnovačko jezero predstavlja mjesto odakle kreće klasična markirana ruta na Maglić, a ujedno je i optimalno mjesto za kampovanje i postavljanje šatora prije uspona. Ovo jezero daje veliki doprinos ukupnom utisku o ljepoti Maglića i njegovoj okolini.

Izuzetnu okolinu Maglića dopunjuju još dva gorska jezera, Veliko Mratinjsko jezero i Malo Mratinjsko jezero, do kojih se silazi stazicom stotinak metara niže od usamljene kolibe Vukovića iz Mratinja, kroz proređenu bukovu šumu, u istočnom pravcu, do proplanka i bazena u kome leži, između velikih blokova krečnjaka i kamenitih rtova.

Veliko jezero je 80 m dugo, 60 m široko, dubina mu ne prelazi 3 m, a većim dijelom ni 1,5 m. Beličasti mulj na jezerskom dnu doprinosi prijatnom koloritu jezerske vode u kojoj se ogledaju Zmajeva Stijena i njene padine. Malo jezero je pod Zmajevom Stijenom, na oko 500 m od Velikog jezera, na nadmorskoj visini 1630 m. Bazen mu je izdubljen u krečnjaku, vrlo malih je dimenzija (dvadesetak metara je u prečniku), a voda je veoma bistra i hladna. Do ovog jezerca vodi stazica od Velikog jezera koja produžuje u pravcu katuna na Obliku.

(Visokogorci.com/Foto:Vlado Vujisić)

 

 

 

Nemate pravo da postavite komentar