31
Tue, Jan

Izvještaji sa akcija

Aktivnosti projekta “Scouts Go Green!” se nastavljaju. Objavljena i treća Eko patrola. Ovog puta održana na brdu Gorica u saradnji sa Udruženjem ljubitelja Gorice i prirode.

Aktivnosti projekta “Scouts Go Green!” se nastavljaju. Objavljena i treća Eko patrola. Ovog puta održana na brdu Gorica u saradnji sa Udruženjem ljubitelja Gorice i prirode.

Aktivnost projekta Eko patrola će se i dalje realizivati na drugim lokacijama u Podgorici a sve sa ciljem skretanja pažnje javnosti na probleme lokalnih zajednica i ukazivanja na moguće načine rješavanja istih.

Projekat se realizuje kroz  program “De facto Aktivni”, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo, podržan je kroz IPA 2014 Instrument za civilno društvo, finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.