08
Mon, Mar

Zanimljivosti

Na ušću rijeke Save u Dunav, u trouglu koji omeđuju Beograd, Zemun i ostaci nekada nepregledih močvara i ritova na lijevoj obali Dunava, smještene su dvije dunavske ade - Veliko i Malo ratno ostrvo i nekoliko sprudova.

Na ušću rijeke Save u Dunav, u trouglu koji omeđuju Beograd, Zemun i ostaci nekada nepregledih močvara i ritova na lijevoj obali Dunava, smještene su dvije dunavske ade - Veliko i Malo ratno ostrvo i nekoliko sprudova.

Veliko ratno ostrvoVeliko ratno ostrvo2One predstavljaju posljednje oaze netaknute prirode, vodom razdvojene od urbanog jezgra Beograda. Ovaj ostatak nekadašnjih vlažnih staništa Dunava zaštićen je pod zajedničkim imenom "Veliko ratno ostrvo".

Veliko i Malo ratno ostrvo predstavljaju jedinstvenu geološku i morfološku tvorevinu nastalu od podvodnog spruda koji je "izronio" tokom 16. vijeka. Površinski slojevi ada su aluvijalne naslage rijeke Dunav.

Bujnu vegetaciju grade vodene i močvarne zajednice, kao i zajednice poplavnih šuma bijele vrbe, bademaste vrbe, krte vrbe, crne topole, zelenog jasena i bagremca.

Razvijena vegetacija i postojanje većih vodenih površina omogućava da se ovdje hrani, gnijezdi i razmnožava veći broj ptica od međunarodnog značaja, kao što su patka pupčanica, patka crnka, žuta pliska, mali gnjurac, žuta čaplja i druge.

Veliko ratno ostrvo4Veliko ratno ostrvo3Mnoge vrste riba u periodu mrijesta zalaze u privremeno oformljene ili stalne bare na samom ostrvu ili u njegovom priobalju, koje je bogato vodenom i ritskom vegetacijom. Izolovan od antropogenih uticaja, ovo područje na kome se odražava dinamika promjene vodostaja Dunava,proglašeno je za prirodno riblje plodište.

U zaštićenom prirodnom dobru utvrđene su tri zone zaštite: zona zaštite prirode (koja ima karakter specijalnog rezervata prirode i obuhvata zonu priobalja ostrva), zona rekreacije (koja obuhvata unutrašnje djelove ostrva) i zona turizma (koja obuhvata plažu "Lido" sa planiranim proširenjem).

Na ostrvo se može stići samo vodenim putem, dok se u toku kupališne sezone prelaz obezbjeđuje i pontonskim mostom sa zemunskog keja. Na ostrvu se nalazi već pomenuto "Lido", koje je pored Ade Ciganlije, najpopularnija plaža Beograda.

(TO Srbije)