31
Fri, Mar

"Cero Akonkagva", koja se često naziva jednostavno Akonkagva, je planina u Argentini blizu granice sa Čileom. Akonkagva je najviši vrh zapadne hemisfere. Visoka je 6.960 metara, iako je tačna visina njenog najvišeg vrha bila predmet nekih debata.