01
Wed, Feb

U svijetu

NP Mavrovo je najveće zaštićeno područje Makedonije i njen najveći nacionalni park, u blizini granice s Albanijom i Srbijom.

NP Mavrovo je najveće zaštićeno područje Makedonije i njen najveći nacionalni park, u blizini granice s Albanijom i Srbijom.

NPNP3Prostire na površini od 73088 hektara i obuhvata najljepši dio zapadne Makedonije – planine Bistru, Korab, južni masiv planine Šare, Dešat, Krčin, reku Radiku, Mavrovsko jezero i živopisna majušna sela Mavrove Anove, Mavrovo, Leunovo, Nikiforovo, Galičnik, Rostuše, Gari, Janče, Tresonče, Bituše i Lazaropole. Mavrovo je proglašeno za NP 1949. godine, koji je proširen NP2NP41952. godine na površinu od 73088 hektara, od kojih je oko 27000 hektara pošumljeno.
Reljef NP je posebno razuđen i odlikuje ga 86 planinskih vrhova visine preko 2.000 metara (41 vrh na Korabu, po 7 na Dešatu i Krčinu, 15 na planini Bistra i 16 na Šar-planini). 6 planinskih vrhova je više od 2.500 m i svi se nalaze na planini Korab. Golem Korab je visok 2764 m i najviši je planinski vrh u Makedoniji. NP NP6dominiraju i rječne doline, 16 klisura, vodopadi, kraška polja, uvale, vrtače, 42 pećine, cirkovi kao i 17 glacijalnih jezera. 
NP5Sjedište NP je u selu Mavrovi Anovi na obali Mavrovskog jezera. Odavde do vrha Koraba i potpune prirodne divljine je potrebno najmanje 5 sati intenzivnog pješačenja kroz šume i mirisne livade, čiji blagotvorni uticaj se širi čitavom okolinom.
Mavrovo ima najpoznatiji ski centar u Makedoniji – Zare Lazareski. Najviša tačka do koje stiže ski lift u SkiNP8 Centru je na visini od 1860 m. Tokom ljetnjih mjeseci je veoma prijatno šetati i planinariti. Prostrani pašnjaci i bistri planinski izvori Mavrova su pogodni za pješačke ture, vožnju planinskog bicikla, boravak u nepristučanim djelovima i druge vrste rekreacije.
Poznato je više od 1000 biljnih vrsta u NP Mavrovo, od kojih je oko 100 vrsta veoma rijetko i pripadaju endemskim biljkama Balkana. Mavrovo je stanište mrkog medvjeda, zlatnog orla i veoma ugroženih vrsta, kao što je ris, za koga se vjeruje da ima još samo oko 50 živih jedinki. NP7Jedna od najzanimljivijih znamenitosti NP je mogućnost posmatranja i fotografisanja divljih životinja dinarskog regiona – mrkog medvjeda, risa, vuka, NP10divlje svinje, jelena i divokoze. Posjetioci takođe učestvuju u ključnim akcijama zaštite i konzervacije prirode, uključujući naučna istraživanja, praćenje i postavljanje kamera koje snimaju životinje.
Mavrovsko jezero je najveće vještačko jezero u Makedoniji i dio je NP Mavrovo. Dugo je 12 km i široko 3 km, a zauzima površinu od 13,3 km2. Obala jezera je duga 24 km. Najdublja izmerena tačka se nalazi na dubini od 48 metara. Izuzetno je bogato pastrmkom i često ga posjećuju ribolovci. Zahvaljujući nadmorskoj visini na kojoj leži (1220 m), ponekad je zaleđeno tokom zime. Odlično je mjesto za vožnju čamca u ljetnjim mjesecima. Dodatna zanimljivost jezera je poluzaronjena crkva Svetog Nikole, sagrađena 1850. godine u njegovoj sredini i koja je potopljena 1953. godine.
Galička svadba je festival za oči i blaženstvo za dušu, koji u majušnom selu Galičniku, NP9smještenom u NP Mavrovu i poznatom turističkom centru, na nadmorskoj visini od 1350 m, omogućava bogato iskustvo originalnih i nezaboravnih svadbenih običaja i rituala. Petrovdan, 12. jul, je dan raskošnih narodnih nošnji, veličanstvenih običaja i živopisnih rituala jedinstvene Galičke svadbe, čiji širi značaj je krunisan ulaskom u riznicu duhovnih vrijednosti čovječanstva, pod zaštitom UNESCO-a. Mlade Makedonke i Makedonci, rođeni u Galičniku, imaju nešto što ih čini veoma ponosnima – mogućnost da se vjenčaju na tradicionalni način, kako se to u njihovom selu radilo u prošlosti. Galička svadba obuhvata najživopisnije svadbene običaje koji predstavljaju skup hrišćanskih i paganskih tradicija sprovedenih sa velikom pažnjom na svaki detalj, čime se obilježavaju tri najznačajnija događaja tokom ljudskog vijeka u svim civilizacijama – rođenje, venčanje i smrt. Galička svadba je tradicionalni događaj bogat igrom i muzikom zurli i tapana. Nekada je trajala pet dana i njen vrhunac je bio 12. jula, na dan Svetog Petra, kada se vejnčavaju parovi. U današnje vrijeme je dio Galičkog ljeta, dvodnevni festival tokom vikenda oko Petrovdana.

Dnevna doza geografije