08
Wed, Feb

U svijetu

“Iskrivljena” ili “Kriva” šuma, koja se nalazi na krajnjem zapadu Poljske, u oblasti Grifino, poznata je po svojim zakrivljenim stablima.

“Iskrivljena” ili “Kriva” šuma, koja se nalazi na krajnjem zapadu Poljske, u oblasti Grifino, poznata je po svojim zakrivljenim stablima.

Kriva sumaKriva suma2U ovoj šumi na 1.7 ha površine, nalazi se oko 400 borova koji rastu zakrivljeni pod uglom od 90 stepeni, a kod većine to zakrivljenje je usmjereno prema sejveru. 
Još čudnije je to što su ova stabla okružena još većom šumom u kojoj drveće raste na uobičajeni način. Kriva suma4Procjenjuje se da su stabla zasađena oko 1930. godine i da su bila stara između sedam i deset godina kad ih je nešto zakrivilo.
Iako postoje mnoge teorije koje su pokušale da objasne ovaj fenomen, pravi razlog još nije poznat. Ovo su neka od dosadašnjih objašnjenja šta bi to moglo da bude.
Kriva suma3Neki smatraju da je gravitacija razlog koji stoji iza neobičnog oblika drveća. Ipak, ne postoje nikakvi dokazi koji bi poduprli ovu teoriju, a između ostalog, gravitacija predmete povlači nadole, a ne u stranu.
Nešto vjerovatnija, ali i dalje poprilično nevjerovatna teorija kaže da su velike količine snijega izravnavale stabla kroz duži vremenski period dok su još bila mlada. Ali, i to je vrlo sporan scenario jer stabla u okolnoj šumi rastu savršeno normalno.
Jedno od popularnijih objašnjenja ovog fenomena je da su tokom invazije na Poljsku u Drugom svjetskom ratu neprijateljski tenkovi prolazili kroz tu šumu i sravnili mlada stabla sa zemljom. Stabla su ponovo narasla, ali iskrivljena.

Ali, opet se postavlja pitanje zašto je iskrivljen samo jedan mali dio šume?
Takođe, sumnja se da je i čovjek krivac što ova stabla rastu na ovaj način. Ovo objašnjenje ima smisla jer su sva zakrivljena stabla gotovo identična. U to vreme, farmeri su sadili stabla koja su oblikovali i koristili za, na primjer, izradu namještaja ili brodova.


(Dnevna doza geografije)