24
Mon, Feb

Izvještaji sa akcija

U nedelju, 1. februara 2015. godine, članovi planinarskog kluba "Planinar" predvođeni Petrom Cerovićem i Milošem Zejakom,

U nedelju, 1. februara 2015. godine, članovi planinarskog kluba "Planinar" predvođeni Petrom Cerovićem i Milošem Zejakom,

postavili su na ulazu u pećinu "Osoja" tablu sa osnovnim podacima ovog speleološkog objekta.  Pećina se nalazi u selu Dubrakovo kod Bijelog Polja, blizu granice sa Srbijom.

Tabla OSOJAPećina "Osoja" je od davnina poznata žiteljima ovog kraja, ali je njeno markiranje i skiciranje obavljeno tek 2006 godine. Tu akciju su sproveli članovi speleološkog kluba "Akovo" iz Bijelog Polja i to u sastavu: SinišaVukotić, Željko Madžgalj i Mirsad Badžić.Tokom tog istraživanja utvrđeno je da je pećina duboka 83 a dugačka 314,5 metara.

Petar Cerovic i Milos ZejakSama pećina je karakterističa po tome što su u njoj zastupljeni mnoge karakteristike koje krase i velike speleološke objekte. Tako u njoj imamo i : stalagmite, stalaktite, draperije, galerije, malo jezero,.. i mnoge druge ukrase. Sa tehničke strane takođe imamo razne zahtjevne i manje zahtjevne dijelove. Osojom se u nekim djelovima kreće slobodno a visina prostorija bude i preko 10 metara, dok se opet na nekim mjestima mora puzeći prelaziti.

Više o samoj pećini možete pročitati u našem tekstu - "SNIJEŽNI ČOVJEK IZ OSOJE"

Ovaj projekat obilježavanja speleoloških objekata podržan je od strane Uprave za Mlade i Sport Crne Gore.                                                                     Redakcija PUTOKAZ-a

Pogled na Dubrakovo sa ulaza u OsojuPSK Pauk