05
Fri, Jun

Izvještaji sa akcija

Od svoje zavidne dužine od 3500 km plovnog dela toka Dunava, Srbija kao država, zahvaljujući svom geografskom položaju prisvojila je jedan značajan deo ovog transevropskog vodenog puta, približno 600 km.

Od svoje zavidne dužine od 3500 km plovnog dela toka Dunava, Srbija kao država, zahvaljujući svom geografskom položaju prisvojila je jedan značajan deo ovog transevropskog vodenog puta, približno 600 km.

Dunav kanu tura 1Ova vodena evropska lepotica ispisuje u prirodnom okruženju višednevnu muzičku numeru različitih tonova, koja postaje simfonija sa nazivom Simfonija Dunava 588.

Simfonija Dunava 588 je interni naziv za dvonedeljnu kanu ekspediciju kroz republiku Srbiju, započetu u mestu Bezdan na tromeđi Republike Mađarske, Hrvatske i Srbije, a završila se na ušću reke Timok ispod mesta Radujevac upravo na tački, koja čini virtuelnu tromeđu između republike Bugarske, Rumunije i Srbije.

Dunav kanu tura 2Reka Dunav pruža neverovatne sportsko-rekreativne, turističke i komercijanlne mogućnosti. Boravkom na Dunavu shvatili smo da ova specifična akvatorija predstavlja izvanrednu turističku ponudu Srbije u koju smo se kao veslački tim lično uverili u trajanju od dve nedelje i iskusili sve njegove pozitivne i negativne strane.

Kao ideja za ovu turu poslužila je jedna od mogućnosti sportsko rekreativne ponude, koja je u planu da se uvrsti u kalendar aktivnosti Asocijacije sport za sve Beograda, inače pokrovitelja ove plovidbene ture po ovoj neverovatnoj reci. Posle završene ture shvatili smo zbog čega Dunav inspirisao Johana Štrausa da kreira svoje muzičko delo. Nakon odluke i izboru plovnog puta, odlučili smo da kao sredstvo plovidbene aktivnosti koristimo sportsko plovilo – kanu. Zbog svoje specifične konstrukcije, koja pored veslača omogućava adekvatni smeštaj celokupne logistike (tehnička oprema, taktička oprema, odeća i hrana), kanu je zadovojio sve naše kriterijume.

Dunav kanu tura 3Posle temeljne analize predstojećih meteoroloških prilika, esencijalnih informacija o odvijanju vodenog saobraćaja, upoznavanjem sa plovnim putem, mestima, georafskim i istorijskim karakteristikama oformili smo tročlani veslački tim sa tri plovila, obavili sve neophodne pripreme (pakovanje opreme i hrane) i krenuli u realizaciju nautičkog plana. Tim su sačinjavali: Gabriela Pataki, Nenad Krbačević i Vladimir Miletić.

Smanjeni broj komercijalnih plovidbi zbog nižeg vodostaja i produžena plovna sezona sa danima nošenim zaostatkom leta i sporijeg prelaska u jesen, obećavali su nam još nekoliko dana nesmetane plovidbe kanuom po Dunavu. Upravo onoliko koliko nam je bilo potrebno da ostvarimo svoj planirani cilj. Ovi faktori su nam naročito išli u korist. Kanui su vozilima prebačeni na početnu tačku, koja leži na 1433 km plovnog puta Dunava u mestu Bezdan, na krajnjem severozapadu Srbije. 16. septembra je zvanično započet veslački poduhvat. Tura je završena na 845 km 01. oktobra, nakon 14 dana veslanja.

Odvijanje putovanja opisano je u vidu dnevnika plovidbe po danima, što je prikazano dalje u tekstu. Zbog lakšeg razumevanja ove šestotina kilometarska distanca podeljena je u tri etape:

 

  1. ravničarska etapa od Bezdana do Golubca,
  2. plovidba kroz klisuru Gvozdena kapija od Golubca do HES Đerdap I i
  3. plovidba po brdovitom predelu istočne Srbije od HES Đerdap I do malog naselja na obali Dunava pod imenom Radujevac.

 Nastavak u sledećem članku...

www.aktivnostiuprirodi.comAutor teksta: Vladimir Miletić 

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerzitet u Beogradu.