06
Mon, Dec

Aktuelno

Počela je Ekološka kampanja BUDI ŠAMPION uz podršku Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori koju sprovodi Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore.

Počela je Ekološka kampanja BUDI ŠAMPION uz podršku Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori koju sprovodi Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore.

Podgorica billboard 2 Dragan Adzic 1Cjelokupna Kampanja BUDI ŠAMPION dizajnirana je u edukativno informativnom kontekstu i kao takva usmjerena je ka postizanju cilja u oblikovanju javnog mnjenja u svrhu podizanja svijesti građana svih starosnih struktura o značaju pravilnog odlaganja otpada. Koncept kampanje podrazumijeva prenošenje ključne poruke Budi šampion! Baci otpad na pravo mjesto! koju prate kao promoteri, istaknuti sportisti muške košarkaške i ženske rukometne reprezentacije naše države.

U toku Kampanje koja će trajati dva mjeseca, septembar i oktobar, biće postavljene promotivne instalacije na bilbordima i to na osamdeset najprometnijih lokacija u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore, zatim, sistem informativnih i tabli upozorenja na području NP Skadarsko jezero na lokacijama, koje su u toku pripreme projekta identifikovane kao najugroženije otpadom. U toku oktobra, Kampanju će pratiti i online portali, i akcije u saradnji sa domaćim lancima supermarketa, u kojima će se dijeliti platneni cegeri koji će sadržati poruku Neću kesu! Imam ceger! u cilju smanjenja korišćenja plastičnih kesa, koja upućuje na sproveđenje veoma jednostavne radnje - promjeni naših ličnih navika.

„Svjesni da se problem nekontrolisanog bacanja otpada rješava na lokalnom nivou, a da istovremeno sam po sebi dovodi do globalnih posljedica, počinjemo sa Ekološkom Kampanjom koja je uvod u našoj namjeri, da kao prioritet za naredni period radimo na mapiranju lokaliteta i uklanjanju otpada u Nacionalnim parkovima”, kazao je direktor JPNPCG Elvir Klica.

Spremni smo uložiti napore u iznalaženju rješenja za uspostavljanje mehanizama koji će uspostaviti sistem stroge kontrole odlaganja otpada u skladu sa postojećom zakonskom regulativom, kao i Planovima i godišnjim Programima upravljanja Nacionalnim parkovima Crne Gore.

Paralelno, sa vidljivim dijelom Kampanje sprovodi se ispitivanje stanovništva na lokacijama koje gravitiraju svim nacionalnim parkovima Crne Gore. Cilj ispitivanja je identifikacija navika i načina odlaganja otpada, nivoa svijesti o prepoznavanju ekoloških prijetnji od neadekvatnog odlaganja otpada, mišljenja o uticaju zagađenja na  opštu sliku o Crnoj  Gori, kao i načina razmišljanja o ličnoj odgovornosti za rješavanje problema životne sredine.