20
Sat, Jul

Aktuelno

Danas, 14.03. u svijetu se obilježava Međunarodni dan protiv brana, za rijeke, vodu i život- International Day against dams and for rivers, water and life.

Danas, 14.03. u svijetu se obilježava Međunarodni dan protiv brana, za rijeke, vodu i život- International Day against dams and for rivers, water and life.

001 brane

Ovaj dan je nastao po nalogu učesnika Prvog međunarodnog susreta ljudi pogođenih branama koji se održao u martu 1997. u Kuritibi, Brazil. Predstavnici iz dvadeset zemalja uključujući Tajvan, Brazil, Čile, Lesoto, Argentinu, Tajland, Rusiju, Francusku, Švajcarsku i Sjedinjene Države odlučili su da se  Međunarodni dan akcije obilježava svakog 14. marta, na dan kada se u Brazilu održala akcija protiv Velike brane. Jedan od ciljeva ovog Međunarodnog dana je izgradnja i jačanje regionalnih i međunarodnih mreža u okviru međunarodnog pokreta protiv brana. Ideja za Prvi međunarodni sastanak ljudi pogođenih branama nastala je tokom godišnjeg sastanka Brazilskog pokreta ljudi pogođenih velikim branama (MAB).

Septembra 1995. održan je pripremni sastanak u Brazilu i formiran je međunarodni organizacioni komitet na čelu sa MAB-om, uključujući Međunarodnu mrežu rijeka (IRN), Indijski pokret Save the Narmada (NBA), čileanski Biobio Action Group (GABB) i Evropsku mreža rijeka (ERN).

Prvi međunarodni sastanak ljudi pogođenih branama bio je uspješan prvi korak u izgradnji i jačanju globalne mreže područija i naroda obuhvaćenih ovom problematikom. Mnogi od učesnika su istakli da je došao kraj osjećanju izolacije u njihovim regionalnim borbama protiv vlada, kreditnih agencija i korporacija, koje su vodili na svom mikro-planu. Međunarodni dan akcije protiv brana: Za rijeke, vodu i život bio je sledeći korak u jačanju međunarodnog pokreta. Cilj ovog povezivanja je, kako su tada učesnici izjavili, da zajedno podignu glas protiv destruktivnih projekata protiv voda, povrate zdravlje rijeka i slivova i zahtjev za pravično i održivo upravljanje plovnim putevima kao i da će zajedničkim djelovanjem pokazati da ova pitanja nisu samo lokalna, već i globalna.

Nemate pravo da postavite komentar