25
Thu, Jul

U svijetu

Na moćnom Jangceu izgrađen je zid visine 185 m i dužine 2.310 m.

Na moćnom Jangceu izgrađen je zid visine 185 m i dužine 2.310 m.

Na12 ovaj način nastala je najveća brana svijeta poznata pod imenom "Brana tri klisure".
Tom prilikom je formirano vještačko jezero široko 660 km, potopljeno je 24.000 ha zemljišta i raseljeno oko 2 miliona ljudi.
O njoj se vode velike polemike budući da je sa jedne strane zaslužna za konrolu poplavnih talasa i proizvodnju enormne količine energija a sa druge strane izazvala je drastične ekološke promjene i posljedice...

Nemate pravo da postavite komentar