23
Fri, Feb

Zoo

 

U Nacionalnom parku (NP) „Biogradska gora“ uhvatili su, tokom predhodne noći, kako bi ga markirali „satelitskom ogrlicom“, mrkog medvjeda, kojeg su nazvali Nikola. Medvjed je težak čak 255 kilograma i prema riječima profesora Nikole Ćirovića sa Biološkog fakulteta u Beogradu, jedan je od najvećih uhvaćenih, premjerenih i markiranih medvjeda na Balkanu.  

 

U Nacionalnom parku (NP) „Biogradska gora“ uhvatili su, tokom predhodne noći, kako bi ga markirali „satelitskom ogrlicom“, mrkog medvjeda, kojeg su nazvali Nikola. Medvjed je težak čak 255 kilograma i prema riječima profesora Nikole Ćirovića sa Biološkog fakulteta u Beogradu, jedan je od najvećih uhvaćenih, premjerenih i markiranih medvjeda na Balkanu.  

1Nikola će naredne tri godine „satelitskom ogrlicom“ redovno dostavljati podatke u realnom vremenu o svom kretanju po šumama i planinskim masivima Crne Gore.

„To je prvi put da se na taj način u Crnoj Gori markira medvjed. Ekspertski tim za medvjede sa Biološkog fakulteta iz Beograda na čelu sa doc. dr Ćirovićem, veterinarom Slobodanom Spasojevićem, u saradnji sa službom zaštite NP Biogradska gora je uspješno završio ovaj projekat, koji traje već pune dvije godine", saopštili su iz NP. 

22Projekat „Posmatranje medvjeda“ predstavlja zajedničku inicijativu NP „Biogradska gora“ i NP „Tara“,u okviru regionalnog projekta koji realizuje Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF Adria i NVO „Parkovi Dinarida-mreža zaštićenih područja Dinarida“ pod nazivom „Zaštićena područja za prirodu i ljude“.  Pokrovitelj je švedska razvojna agencija SIDA. Inicijativa je posvećena razvoju turizma orijentisanog na prirodu uz promovisanje mjera zaštite i unaprjeđenja staništa medvjeda.

„U naredne tri godine će se saradnjom predstavnika nauke i privrede uspostaviti sistem za razvoj i održivi korišćenje resursa i zaštitu prirode. Stanovnici zaštićenih i okolnih područja dobiće priliku da se uključe u mjere zaštite divljači,ali i kreiranje turističke ponude kao vodiči za posmatranje medvjeda ili kroz pružanje usluga smještaja, gastronomiju i drugih turističkih usluga zasnovanih i orijentisanih na prirodu", kažu u NP „Biogradska gora“.

Vijesti

Nemate pravo da postavite komentar