25
Fri, Sep

Zoo

Tukan je jedna od najčudnijih ptica koje danas postoje, često možete čuti naziv – nakaza.

Tukan je jedna od najčudnijih ptica koje danas postoje, često možete čuti naziv – nakaza.

TukanTukan2Tukan živi u tropskim krajevima američkog kontinenta i predstavlja potpuno odvojenu klasu ptica. Tukani žive u zajednicama u manjim jatima duboko u gustim šumama Centralne i Južne  Amerike. Malo je poznato o njihovom porijeklu i načinu  razvitka.

Tukani (lat. Ramphastidae) su ptice koje pripadaju redu djetlića (Piciformes). Porodica Ramphastidae je najsličnija bradonjićima. Oni žive u prašumama Brazila, Centralne Amerike i na karipskim ostrvima. Ima ih od Meksika na sjeveru do sjeverne Argentine na jugu. Rijetko kada se mogu sresti na nadmorskoj  visini većoj od 3650 metara.

Postoji 37 vrsta tukana, a najduži primjerci dostižu i do 60 centimetara. Ispušta neprijatne zvuke i nije miljenik među ostalim pticama. Oglašava se hrapavim neprijatnim krikom. Dosta jede, ali nije probirljiv. Žive boje na kljunu odvajaju ga od ostalih ptica i daju mu posebnu čar. Tukan3Tukan4Tukanov kljun je ogroman, zapravo veći i od cijele glave. Kod nekih podvrsta tukana, kljun je duži od jedne trećine cijele ptice. Po obliku podsjeća na kliješta morskog raka i odlikuje se živim bojama. Ako ste ikada imali priliku da vidite ovu pticu morali ste odmah da se zapitate kako ona uopšte održava ravnotežu.

Naime, kljun je veoma lak, njegova spoljnja strana je laka kao papir, dok mu je unutrašnja pojačana koštanom masom. Na samoj osnovi ima širinu cijele tukanove glave. Ivice kljuna imaju neravnu izreckanu površinu kojom siječe sve što dohvati. I sam jezik mu je veoma čudan. Ravan je i perast, a sa strane izrezan. Rep mu je povezan sa tijelom čašičnim zglobom. Može da trgne rep i da ga izdigne iznad leđa.

Tukanov apetit sasvim odgovara njegovom velikom kljunu. Nije probirač i u ropstvu se privikne na svakodnevnu hranu. Dok živi na slobodi halapljivo jede voće, jaja ili mladunce manjih ptica. Kada jede klepeće svojim velikim kljunom.

Perje tukana je šareno i postoje razne kombinacije: crna sa crvenom, žutom i bijelom; crna i zelena sa žutom, crvenom i kestenjastom itd. Ne pokazuju izražen polni deformizam, osim kod vrsta iz roda Selenidera i nekih arasarija.

Imaju veoma mala krila. Naučnici su poslije istraživanja otkrili odakle potiču tukani. Najveća jata tukana nalaze se na planinama Anda i brazilske rijeke Amazon. Njihov veliki kljun služi da bi došli do hrane. Imaju dva nožna prsta naprijed i dva unazad. Imaju takođe kratke žućkaste noge i veoma raznobojno perje. Oni su veoma slični djetlićima, jer mogu da žive u rupama drveća i da udaraju kljunom po njemu.

Od 37 vrsta najpoznatije su toko tukan (Lat. Ramphastos toco), prstenastokljuni tukana (lat. Ramphastos sulfuratus) i kuvijerov tukan (lat. Ramphastos cuvieri).