31
Fri, Mar

U svijetu

Janar dag ili Planina koja gori nalazi se samo 25 km od Bakua, prijestonice Azerbejdžana. Plamen koji izlazi kroz otvore stijena je visok i do tri metra i nikad se ne gasi, a zapalio ga je slučajno jedan pastir 1950. godine.

Janar dag ili Planina koja gori nalazi se samo 25 km od Bakua, prijestonice Azerbejdžana. Plamen koji izlazi kroz otvore stijena je visok i do tri metra i nikad se ne gasi, a zapalio ga je slučajno jedan pastir 1950. godine.

Janar dag planina koja goriJanar dag planina koja gori danjuObližnje izvore mještani zovu Gorući izvori jer je voda zasićena sumporom, pa se može lako zapaliti šibicom. Mještani vjeruju da ova zapaljiva voda ima ljekovita svojstva, zbog čega u njoj satima drže noge. U blizini se nalazi i aktivni vulkan koji izbacuje mješavinu blata i sumpora, koju koriste kao prirodne obloge.

Azerbejdžan je bogat nalazištima plina, pa ima najveću koncentraciju plamtećih brda i planina. Oko ovih planina nalaze se ostaci hramova zaratustrijanaca, prve religije na svijetu koja se zasnivala na borbi dobra i zla. Na ovim prostorima ju je istisnuo islam, a danas u svijetu ima samo nekoliko hiljada vjernika.