01
Wed, Feb

U svijetu

Dunav protiče kroz (ili čini granicu) 10 država i to: Njemačku, Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Rumuniju, Bugarsku, Moldaviju i Ukrajinu.

Dunav protiče kroz (ili čini granicu) 10 država i to: Njemačku, Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Rumuniju, Bugarsku, Moldaviju i Ukrajinu.

danube