23
Fri, Feb

U svijetu

 

Nekada se mislilo da takva rijeka postoji samo u legendama, ali je onda otkriveno da je stvarna.

 

Nekada se mislilo da takva rijeka postoji samo u legendama, ali je onda otkriveno da je stvarna.

“Rijeka koja ključa na sunčevoj toploti” ili Šanaj-timpiška na jeziku lokalnog stanovništva, nalazi se u regiji Majantuajaku u Peruu.

Ova geotermalna rijeka u nekim djelovima svog toka zaista ključa. Geofizičar Andres Ruzo u nekim tačkama je izmjerio temperaturu od 100 stepeni Celzijusa, a kaže da u prosjeku ima 55 stepeni.

“Vidio sam brojne životinje kako upadaju u nju, od ptica do guštera. Složeniji organizmi se na tim temperaturama kuvaju do kosti”, kaže on.

Ruzo je kao doktorant geofizike na Univerzitetu u Teksasu želio da pronađe rijeku o kojoj je ranije slušao samo u legendama. Uprkos svim skepticima, 2011. je pronašao tok dugačak nekoliko kilometara nedaleko od jednog uspavanog vulkana.

Rijeka je u najširim djelovima široka 25 metara, a duboka oko šest.

 

Nemate pravo da postavite komentar