04
Thu, Jun

U svijetu

 Azovsko more je najpliće more na svijetu, povezano Kerčkim moreuzom sa Crnim morem na jugu.

 Azovsko more je najpliće more na svijetu, povezano Kerčkim moreuzom sa Crnim morem na jugu.

Azovsko moreAzovsko more1Na sjeveru je okruženo Ukrajinom, a na zapadu, jugu i istoku Rusijom.

Popularno verovanje je da je ime mora došlo od imena polovackog kneza po imenu Azum ili Asuf, koji je poginuo braneći grad u ovoj oblasti 1067. Većina naučnika izvodi ime od grada Azova ili Azaka, što na turskom znači „nizak“, što se odnosi na njegov položaj.

Prema još jednoj nepotvrđenoj teoriji ime mora je došlo od značenja naziva prvog slova (bukve) staroslovenskog jezika "Az". Slovo "Az" je prvo slovo u staroslovenskoj azbuci i ima značenje prvoga. Nastavak "ov" po prirodi označava pripadnost, kao i danas.

Azovsko more2Azovsko more3Posmatrajući kontinentalni dio naseobine slovenskog življa ovo je bilo "prvo" more posle koga bi se ređala ostala mora: Crno more, Mramorno more, Egejsko more, Sredozemno more itd. Azovsko more po toj logici označava odrednicu prvog mora koja je najbliže kopnu a sa kopna se kreće u plovidbu. Dakle po ovoj teoriji topografski termin je Slovenskog naziva a ne Turskog, a Turci su naselili Malu Aziju nešto kasnije nego što je ime mora već egzistiralo.

Azovsko more4Azovsko more5More je dugačko 340 km i široko 135 km. Glavne rijeke koje se ulivaju su Don i Kubanj, koje obezbjeđuju da voda mora ima niži salinitet, a takođe unose velike količine mulja. Na zapadu leži 100 km duga Arabatska prevlaka i vrlo slani Sivaški zaliv.

Azovsko more je najpliće more na svijetu sa prosečnom dubinom od 13 m i najvećom dubinom od 15,3 m.

Azovsko more6Azovsko more7Na mjestima sa velikim nanosima mulja, prosječna dubina je manja od 1 metra. Preovlađujuća morska struja je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Salinitet ide od 1 do 15 promila (u poređenju sa okeanskih 30-40 promila) u zavinosti od mesta i godišnjeg doba.

Plitkost i mali salinitet čine more pogodnim za zamrzavanje. Formiranje morskog leda se može privremeno desiti bilo gdje u periodu od decembra do polovine marta.

U sadašnjim klimatskim uslovima, more se ne zamrzava cijelo, iako se more tokom 18. i 19 veka i sve do kraja 1970-ih bilo redovno zamrzavalo svake godine do početka februara.