19
Fri, Apr

U svijetu

 

Pustinja Pinakls ili igličasta pustinja je pješčana pustinja sa specifičnim krečnjačkim formacijama marinskog porekla koje se u vidu iglica u različitim formama izdižu iz pijeska.

 

Pustinja Pinakls ili igličasta pustinja je pješčana pustinja sa specifičnim krečnjačkim formacijama marinskog porekla koje se u vidu iglica u različitim formama izdižu iz pijeska.

Pinakls2Nalazi se u Nacionalnom parku Nambung, u blizini grada Servantes u Zapadnoj Australiji.

Pinakls3Ovo je začarani predio, sličan površini Mjeseca, u kojem oštre senke naglašavaju neobične, nazubljene oblike. Stijene sive boje, visine do 15 metara, uzdižu se vertikalno, iz ravne pješčane površine. Kada se zađe nešto dublje u pustinju, boje se mijenjaju, a sivu zamjenjuje zlatna. Svaki šiljak je drugačiji. Površina im je glatka ili rupičasta kao saće. Neke od ovih stijena veličine su automobila, neke veličine kuće, ali neke su pak male i tanke poput olovke. Hiljade takvih stijena rasuto je po dijelu pustinje površine 4 km². Ovamo dolaze samo terenska vozila, budući da krečnjacke stene koje vire iz tla mogu da probuše gume običnih automobila.

Pinakls3Iako su kamene figure stare hiljadama godina, vjerovatno su iz pijeska izbile tek nedavno, pre oko 100 godina. U XIX vijeku njih niko nije spominjao pa se pretpostavlja da nisu bile vidljive. Da jesu njih bi sigurno vidjeli stočari koji su vodili stoku do Perta. Za njih niko nije znao sve dok ih nije 1956. godine otkrio istoričar iz Perta Hari Tarner. 

Pinakls5Naučnici vjeruju da su kamene skulpture stare između 25.000 i 30.000 godina i da su bile vidljive bar jednom prije XX vijeka i to zbog školjki i predmeta iz kamenog doba koji su pronađeni u podnožju nekih stubova. Metodom određivanja starosti radioaktivnim ugljenikom utvrđeno je da su školjke stare oko 5.000 godina, što vjerovatno znači da su stene bile bez pijeska prije oko 6.000 godina. Nakon toga stijene je prekrio pijesak i tako su stajale hiljadama godina, jer ih ni Aboridžini ne pominju.

PinaklsŠiljci ili stubovi su prvobitno bili sazdani od morskih mekušaca kao što su školjke kamenice koje su živjele u toplim morima između 700.000 i 120.000 godina, a kada su uginule, njihove školjke su zdrobljene i pretvorene u krečnjak. Na njih je tokom vlažnih zima i suvih ljeta narastao debeli biljni pokrivač.

Dine su se učvrstile zbog nastanka humusa. Pijesak je prekrio biljke, a njihovo korenje je trulilo i za sobom ostavilo kanale u krečnjaku koje je vremenom proširila voda ostavivši samo tvrđe slojeve. Ti ostaci su današnji stubovi koji su se ukazali kad je vjetar odnio pijesak.

Pinakls je ostao nepoznat većini Australijanaca sve do šezdesetih godina dvadesetog vijeka, kada je područje proglašeno za nacionalni park Nambung.

Godišnje oko 250.000 ljudi posjeti ovo mjesto. Najbolje vrijeme za posjetu je od avgusta do oktobra, kada su dani blagi i divlje cvijeće počne da cvjeta. Figure se najbolje mogu vidjeti u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima.

 

Nemate pravo da postavite komentar