04
Mon, Dec

U svijetu

U Hangdžou, tačnije u koritu rijeke Ćantang koja protiče kroz ovaj grad, odvija se jedan od najspektakularnijih prirodnih fenomena.

U Hangdžou, tačnije u koritu rijeke Ćantang koja protiče kroz ovaj grad, odvija se jedan od najspektakularnijih prirodnih fenomena.

Ćantang5Ćantang4Riječ je o najvišem rječnom plimskom talasu na svijetu koji dostiže do 9 metara visine i brzinu od oko 40 km na sat. Ova pojava se javlja uz veliku tutnjavu koja se čuje desetak kilometara daleko, a najintenzivnija je oko jesenje ravnodnevnice za vrijeme mladog ili punog Mjeseca.

Nivo vode u rijeci je tada najniži, a intenzitet plime Istočnog kineskog mora najveći. To je tzv. sizigijska plima koja nastaje kada su Sunce i Mesec u istoj ravni i privlače vodu u istom pravcu. Kažu da je ovaj fenomen u kineskim ljetopisima zabilježen još 1056. godine.

Ćantang6Ćantang

Septembra 2013. godine plimski talas u koritu rijeke Ćantang bio je posebno visok, probivši delimično nasip i povrijedivši nekolicinu posmatrača. 

Iako svake godine u septembru rijeka „podivlja“ hrabri, da ne kažemo ludi „avanturisti“ surfuju dok pojedinci zaista bivaju zatečeni talasima koji prelaze sve zaštitne ograde i barijere. 

Istovjetni fenomeni ulaska velikih plimskih talasa u korito rijeka prisutni su u rijekama Gang, Ind, Amazon (tamo se plimski talas naziva pororoka) i u više britanskih i francuskih reka, kao i u nekoliko rijeka Norveške, Australije, Severne i Južne Amerike, ali nijedan od tamošnjih plimskih talasa ne može da se mjeri sa žestinom onog u koritu rijeke Ćantang.

 

Nemate pravo da postavite komentar