30
Wed, Nov

Izvještaji sa akcija

Gradsko preduzeće Zelenilo uzelo je učešće u akciji „Zelena zona za djecu i penzionere“ koja će se realizovati u narednih par dana na inicijativu građana sa Bulevara Ivana Crnojevića, a koji je kroz projekat građanska akcija podržao Fond za aktivno građanstvo.

Gradsko preduzeće Zelenilo uzelo je učešće u akciji „Zelena zona za djecu i penzionere“ koja će se realizovati u narednih par dana na inicijativu građana sa Bulevara Ivana Crnojevića, a koji je kroz projekat građanska akcija podržao Fond za aktivno građanstvo.

 

45Naime, ovo Društvo je izvršilo zamjenu 35 letava i farbanje 7 klupa na pomenutoj lokaciji, a 7. i 8. oktobra, kada se planira i obilježavanje realizacije Akcije, Zelenilo će ugraditi dvije klupe.

Cilj akcije je uređenje igrališta i zelene površine ispred stambenih zgrada na Bulevaru, na kojim se okupljaju roditelji sa djecom, starije osobe, tinejdžeri i vlasnici kućnih ljubimaca.

12Podsjećamo, u prethodnom periodu u saradnji sa dječijim edukativnim centrom „Pčelice“, JPU „Đina Vrbica“, PPU „Kućica“, PPU „Petar Pan“, OŠ „Mahmut Lekić“, Zelenilo je u sklopu Dječije nedjelje, u park – šumi Gorica (kod spomenika), učestvovalo na sadnji drveća u akciji  „Drvo prijateljstva“.

Zelenilo je, takođe, u saradnji sa volonterskim klubom Telekoma i predstavnicima Ministarstva prosvjete Crne Gore, učestvovalo u akciji uređenja školskog dvorišta u OŠ „Vlado Milić“.

Osim sadnje drveća, žbunja, žive ograde i perena, u školskom dvorištu je ugrađen i parkovski mobilijar.

Ovo je nastavak proljećne akcije sa prdstavnicima Telekoma kada su uređena i školska dvorišta OŠ „Štampar Makarije“ i OŠ „21 maj“.