19
Fri, Apr

Izvještaji sa akcija

 

Aktivnosti projekta “Scouts Go Green!” se nastavljaju. 

 

Aktivnosti projekta “Scouts Go Green!” se nastavljaju. 

eko patrola2eko patrola1Objavljena i četvrta Eko patrola. Ovog puta održana u Spužu.

Aktivnost projekta Eko patrola će se i dalje realizivati na drugim lokacijama u Podgorici a sve sa ciljem skretanja pažnje javnosti na probleme lokalnih zajednica i ukazivanja na moguće načine rješavanja istih.

Projekat se realizuje kroz  program “De facto Aktivni”, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo, podržan je kroz IPA 2014 Instrument za civilno društvo, finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

U okviru Eko patrola do sada su realizovane : Eko patrola - Brdo Gorica,  Eko patrola - Ćemovsko polje , Eko patrola - Mareza
Eko patrole su samo jedna od aktivnosti projekta “Scouts Go Green!”

 

Nemate pravo da postavite komentar