16
Sat, Jan

Đalovića pećina je biser crnogorske, ne samo speleološke već i kompletne turističke ponude, u koji će u narednim godinama biti uloženo oko 12 milona eura i to uz strogo poštovanje njenih prirodnih vrijednosti i na način da se montažno-demontažnim kontrukcijama sačuva svaki pećinski ukras – saopšteno je na danas održanoj prezentaciji u vezi sa planovima njene valorizacije.