22
Fri, Jan

Aktuelno

Uprkos blagom poboljšanju, zagađenje vazduha i dalje uzrokuje preranu smrt u Evropi.

Uprkos blagom poboljšanju, zagađenje vazduha i dalje uzrokuje preranu smrt u Evropi.


slikaslika2Zagađenje vazduha i dalje uzrokuje preranu smrt 500.000 Evropljana godišnje, uprkos blagom poboljšanju, saopštila je Evropska agencija za životnu sredinu u svom godišnjem izvještaju.
"Ohrabrujuće je što su mnoge evropske vlade, posebno gradovi, pokazali primjer u zaštiti zdravlja građana poboljšanjem kvaliteta vazduha", naveo je direktor agencije Hans Bruininks.
Pema njegovim rečima, zagađenje vazduha i dalje ostaje vodeći ekološki uzrok prerane smrti.

Prema izvještaju agencije sa sjedištem u Kopenhagenu, zabilježeno je 520.400 smrtnih slučajeva u 40 evropskih zemalja tokom 2014. godine, dok ih je bilo 550.000 2013. godine. Većina tih slučajeva je povezana direktno sa zagađenjem vazduha.