05
Thu, Oct

Aktuelno

 

Na prezentaciji projekta prevođenja rijeke Zete u akumulacije Krupac i Slano, niti u bilo kojoj drugoj situaciji, Elektroprivreda Crne Gore nije posvetila ni malo pažnje, ili dovoljno pažnje o mogućim negativnim uticajima na donji tok rijeke Zete, u njenom toku kroz Bjelopavlićku ravnicu.

 

Na prezentaciji projekta prevođenja rijeke Zete u akumulacije Krupac i Slano, niti u bilo kojoj drugoj situaciji, Elektroprivreda Crne Gore nije posvetila ni malo pažnje, ili dovoljno pažnje o mogućim negativnim uticajima na donji tok rijeke Zete, u njenom toku kroz Bjelopavlićku ravnicu.

ZETATo je danas saopštio predsjednik Udruženja građana i poštovalaca Bjeloplavlića “Bijeli Pavle”, mr Ognjen Jovović, dodajući da to posebno interesuje  sve građane Bjelopavlića, ali i  širu javnost Crne Gore.

Jovović je kazao da to nije uradio i nijedan relevantan organ, institucija, referentan stručnjak, da na tu temu nije urađen ni poseban naučni ili stručni rad, a da tome pažnju nijesu posvetila odgovorna lica Opštine Danilovgrad, “pa ni 'hidrološka perjanica' g. Mihailo Burić”.

Dodao je da Udruženje baštini bogatu viševjekovnu duhovnu i kulturnu prošlost “blagoslovene bjelopavlićke zemlje, sa željom da doprinese boljem i srećnijem životu svih građana u ovom dijelu Crne Gore”. 

“Jedna od osnovnih misija Udruženja je borba za očuvanje i zaštitu životne sredine na području Bjelopavlića, posebno, na zaštiti svih bjelopavlićkih vodotoka i vodoizvorišta, kao i šuma koje nam pripadaju, znači cijelog područja Bjelopavlića sa ciljem stvaranja i održavanja uslova za bolji život svih stanovnika Bjelopavlića. Naglašavamo da Udruženje ima pozitivan stav u vezi stvaranja uslova za povećanje proizvodnje električne energije u HE Perućica, jer je to za opšte dobro svih građana Crne Gore, ali ne po svaku cijenu i u interesu isključivo raznih lobija koji imaju samo jedan cilj i interes  -  povećati svoj lični profit, a na uštrb kvaliteta prirodnih resursa i uslova života njenih građana”, kazao je Jovović.

On ističe da Projekat prevođenja voda rijeke Zete u akumulacije Krupac i Slano, kao i Elaborat o uticaju na životnu sredinu u vezi prevođenja, nijesu posvetili dovoljnu pažnju o uticaju na životnu sredinu, na naselja i obradive površine pored rijeke Zete u Bjelopavlićkoj dolini.

KRUOACJovović je kazao da vrelih avgustovskih dana rijeka Zeta ima veoma nizak vodostaj kroz Bjelopavlićku ravnicu, a da je ove godine bio čak ekstremno nizak - na nivou ekološkog minimuma.

“Najmanje što očekujemo, da EPCG, kao investitor projekta prevođenja voda rijeke Zete u akumulacije, a i odgovorna lica opštine Danilovgrad uz angažovanje 'hidrološke perjanice' g. Burića, na stručan i razumljiv način odgovore na naša pitanja:

- Kako će se odraziti, planirano prevođenje voda rijeke Zete u akumulacije Krupac i Slano, na njen tok kroz Bjelopavliće, u ljetnjim mjesecima, kada Perućica ne radi?

- Postoji li i kolika je doza rizika da, u sušnom periodu godine, rijeka Zete presuši u Dobrom Polju, na Slapu, na Kopitu Boškovića, na Gazu Grgurovića, u Kosiću, u Spužu i na drugim lokacijama?

- Šta će se desiti sa vodoizvorištima na Glavi Zete, na Oboštičkom oku, sa Drenovačkim vrelima, sa Viškim vrelom, Oraškom jamom...u sušnom periodu kada se bude vršilo prevođenje voda Zete u akumulacije Krupac i Slano?”, pitao je Jovović. 

On je prenio stav Udruženja da se  planirano prevođenje voda rijeke Zete u akumulacije HE Perućica, ne može vršiti 300 dana tokom godine.

Podsjetio je na katastrofalne poplave koje su zadesile Bjelopavliće u decembru 2010. godine,  koje su nanijele ogromne štete  građanima i lokalnoj privredi:

“Pa nas još više čudi pasivan i nezainteresovan odnos najodgovornijih lica lokalne uprave prema ovom pitanju (ili moraju da ćute i slušaju 'zbog viših interesa'), a građanima Bjelopavlića šta Bog da. Zeta će u budućnosti možda teći, a možda i neće. Pokazaće vrijeme. U ovom momentu to niko ne zna, a čini nam se ni 'hidrološki mag' koga konstantno lokalna uprava angažuje kao savjetnika”.

U ime Udruženja, Jovović je odgovor na postavljena pitanja zahtijevao “od svih organa i stručnjaka EPCG, najodgovornijih lica opštine Danilovgrad na čelu sa predsjednikom (Branilasvom) Đuranovićem, kao i 'hidrološkog maga'”.

Vijesti

Nemate pravo da postavite komentar