06
Mon, Dec

Aktuelno

Klimatske promjene će sve više imati uticaja na život na Zemlji.

Klimatske promjene će sve više imati uticaja na život na Zemlji.

klimatske promjene zeleniloI pored brojnih sastanaka lidera evropskih zemalja povodom ove teme i pronalaženja načina da se suoče sa ovim problemom, naučnici ističu da je problem u rukama današnjih generacija ozbiljan.

Nedavni izvještaji pokazuju da i najveća upozorenja potcjenjuju situaciju. 

Svaka zemlja pogođena je na različite načine. Sajt Independent kreirao je mapu koja pokazuje koliko je koja zemlja spremna da se adaptira na klimatske promjene koje predstoje na osnovu infografika dobijenih iz indeksa globalne adaptacije koji je dio projekta Univerziteta Notr Dam u SAD. 

Treba uzeti u obzir da je mapa zasnovana na rangiranju, a ne na obimnim procjenama svake zemlje. 

KLIMATSKE PROMJENETakođe, ističe se da je mapa pravljena na nivou države, što ne znači da pojedini gradovi ili teritorije visokorangirane zemlje nemaju problema sa suočavanjem sa promjenama. 

Razvijene zemlje, kao cjelina, imaju mnogo više potencijala da se prilagode planetarnom zagrijavanju. Mapa odražava sposobnost zemalja da reaguju na klimatske promjene i steknu bolje uslove za stanovništvo. 

Među najviše rangiranim zemljama spadaju skandinavske zemlje, Velika Britanija, Australija i Japan, zatim, Kanada i Amerika i zemlje centralne i jugozapadne Evrope. 

Najveći problem, posmatrajući mapu, imaće sve afričke zemlje osim Bocvane, južna Azija i veliki dio jugoistočne i jugozapadne Azije. 

Kada je riječ o Balkanu, najbolje rangirane su Mađarska i Hrvatska dok Rumunija, Srbija, Bosna i Crna Gora spadaju u kategoriju od 50 – 59 odsto rizika.