11
Wed, Dec

Aktuelno

 

Juče su ekološki inspektor Sejdo Djukić kao i inspektor za vode Dragan Šekularac,  započeli inspekcijski nadzor povodom ekološkog incidenta, koji se u petak desio na rijeci Lim, kada je neko od mesnih preradjivača ispustio veliku količinu krvi u Lim.

 

Juče su ekološki inspektor Sejdo Djukić kao i inspektor za vode Dragan Šekularac,  započeli inspekcijski nadzor povodom ekološkog incidenta, koji se u petak desio na rijeci Lim, kada je neko od mesnih preradjivača ispustio veliku količinu krvi u Lim.

lim3

Inspektor za vode Dragan Šekularac, za Portal sjever cg je kazao, da su već danas obišli više mesnih preradjivača koji se nalaze u blizini mjesta gdje je snimljen ovaj ekološki incident i tokom inspekcijskog nadzora  su donijeli  tri rješenja za tri mesna preradjivača, koji ispuštaju otpadne vode u rijeci Lim, a koji se ne pridržavaju Zakona o vodama. Takodje, potvrdio je, da je prije 30 dana za još tri mesna preradjivača donio ista rješenja i dao im rok od 90 dana da ispune zakonske obaveze i da  do sada ukupno šest preradjivača mesnih proizvoda ne ispunjavaju zakonske obaveze, kada se tiče ispusta otpadnih voda u rijeku Lim.

limSvi ovi mesni preradjivači ispuštaju otpadne vode preko cijevi u Lim, kazao je Šekularac i dodao,,Da se i u cijeli postupak mora uključiti i veterinarska inspekcija, čija je najveća nadležnost, jer mesni preradjivači ne smiju da ispuštaju nikakve otpadne vode u Lim, bez prisustva veterinarskog inspektora”.

,,I sam sam se uvjerio tokom inspekcijskog nadzora nad jednim privrednim subjektom, da se u katastrofalnom  stanju nalaze obale na rijeci Lim u Bijelom Polju, ali ako želimo da spasimo ovu rijeku i da je za kratko vrijeme dovedemo u mnogo bolje stanje, moramo se svi uključiti, pored inspektora za vode,ekološkog inspektora mora se uključiti i veterinarska inspekcija,kao i komunalna policija i vodoprivredni inspektor,kazao nam je Šekularac.”

Na pitanje Portala sjevercg da nam kaže imena mesnih preradjivača, kojima su donijeta rješenja, a koji krše Zakon o vodama,Šekularac nam je odgovorio, da nam ne smije sada dati imena tih mesnih preradjivača, ali ako ne ispune zakonske obaveze u roku od 90 dana, da će nam dostaviti  imena istih,  tada ih možete javno objaviti.

Ekološki i inspektor za vode utvrdiće izvor zagađenja na rijeci, a nakon toga pokrenuće postupak protiv odgovornih za ekološki incident,kazao je na kraju Šekularac.