31
Tue, Jan

Aktuelno

 

Australijski Veliki koralni greben je usljed klimatskih promjena ugroženiji nego što se mislilo, saopštili su danas naučnici.

 

Australijski Veliki koralni greben je usljed klimatskih promjena ugroženiji nego što se mislilo, saopštili su danas naučnici.

veliki koralni greben 01Porast temperature vode u martu i aprilu izazvao je najgoru dosad zabilježenu epizodu "izbjeljivanja" grebena koji se prostire na 2.300 kilometara.

Prema ranijim procjenama, mislilo se da je 22 odsto korala kod površine vode uništeno 2016. godine, ali je sada ta procjena revidirana na 29 odsto.

KORALNI GREBENSituacija bi mogla dodatno da se pogorša poslije najnovije epizode bijeljenja koja je u toku. Pretjerana toplota ugrožava korale koji zbog toga blijede i postaju podložni bolestima.

Naučnici navode da je u pitanju četvrta takva epizoda, posle onih koje su zabijležene 1998, 2002. i 2016. godine.

Veliki koralni greben je od 1981. godine na Listi svjetske baštine Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO). Nalazi se i na Listi izuzetno ugroženih područja svjetske baštine.

BETA