08
Mon, Mar

Aktuelno

 

 Danas, 24. aprila 2017. godine, na izvoru rijeke Morače započela je kampanja Balkanska riječna tura 2, koju predvodi slovenački olimpijac Rok Rozman, a koja ima za cilj naglasiti štetne uticaje brana na riječne ekosisteme i skrenuti pažnju domaće te međunarodne javnosti na održiva alternativna rješenja za rijeku Moraču, Skadarsko jezero i njihove resurse.

 

 Danas, 24. aprila 2017. godine, na izvoru rijeke Morače započela je kampanja Balkanska riječna tura 2, koju predvodi slovenački olimpijac Rok Rozman, a koja ima za cilj naglasiti štetne uticaje brana na riječne ekosisteme i skrenuti pažnju domaće te međunarodne javnosti na održiva alternativna rješenja za rijeku Moraču, Skadarsko jezero i njihove resurse.

ADA BOJANA PGNAda BojanaKampanja u Crnoj Goriće trajati do 1. maja i ovom prilikom grupa kajakaša iz cijele Evrope će veslati od izvora rijeke Morača preko Skadarskog jezera i rijeke Bojane do ušća u Jadransko more.

U okviru ove kampanje NVO Green Home će u saradnji sa WWF Adria organizovati radnu večeru u srijedu 26. aprila a na koju su pozvani predstavnici institucija, energetskog i civilnog sektora, predstavnici lokalnih zajednica i mediji.

Diskutovaće se o prihvatljivosti izgradnje hidroelektrana na rijeci Morači te načinima valorizacije, koji bi istovremeno obezbijedili kako dobit za lokalno stanovništvo tako i očuvanje prirodne i kulturne vrijednosti područja.

Ada Bojana 3clanak 1Skadarsko Jezero park river 14f„Crna Gora kao zemlja kandidat za članstvo mora već sada planirati primjenu EU regulative na koju se obavezala. Plan izgradnje HE na Morači ignoriše preporuke i ekološke pro¬pise EU, naročito Okvirne Direktive o vodama koji se odnose na obavezu očuvanja dobrog ekološkog statusa voda, Direktive o staništima, Direktive o pticama koje zahti¬jevaju da države izbjegavaju projekte koji bi mogli dodatno ugroziti kvalitet životne sredine i slatkovodnih ekosistema – osim ukoliko su oni od vitalnog nacionalnog značaja, što Vlada uz sve napore do danas nije uspjela dokazati. Pored ovoga, Skadarskom jezeru kao neodvojivom dijelu prirodne cjeline sa basenom Morače i najvažnijem slatkovodnom biodiverzitetskom području Balkana, prijete raznovrsne devastacije poput izgradnje Porto Skadar Lejka i drugih mega turističkih infrastruktura, čemu se hitno mora stati na kraj proglašavanjem moratorjuma. Ova pitanja budno prate i međunarodni organi Ramsarske i Bernske konvencije, što bi moglo dovesti u najgorem scenariju do isključenja ovog područja sa liste svjetskih značajnih močvara“ rekla je Nataša Kovačević, izvršna direktorica NVO Green Home.

green home„Uprkos svim koristima koje nam pružaju rijeke slobodnog toka kao što je Morača, neki ljudi u njima ne vide ništa drugo nego energetski potencijal i veliku priliku za profitabilan posao. Samo rijetke evropske rijeke oduprle su se pritisku hidoenergetskog lobija i ostale su u prirodnom stanju. Morača je jedna od njih i treba poslužiti kao primjer i dokaz da postoji drugačiji način valorizacije. Cijeli njen prirodni tok je magnet za turiste iz cijelog svijeta, koji na Morači mogu pronaći nešto što su kod kuće već izgubili“ rekao je Rok Rozman, bivši olimpijski veslač, ekstremni kajakaš, biolog, osnivač i vođa kampanje Balkanska riječna tura.

„WWF  radi više od  deset godina na očuvanju rijeke Morače koja je dio našeg slatkovodnog programa za očuvanje poslednjih rijeka slobodnog toka u Dinarskom luku. Očuvane i prirodne rijeke su neophodne za zdrave i dinamične ekosisteme i vrste, ali nude i veliku komparativnu prednost za ekološki turizam kao što je ribolov, rafting i kajakarenje. WWF Adria ima za cilj da zaštiti preostale prirodne djelove rijeka u cijelog regiji, od Alpa sve do južnih planina Dinarida i kampanja Balkanska riječna tura je odličan način za podizanje svijesti o prijetnjama našim rijekama i njihovoj važnosti i ekosistemskim uslugama koje nam nude, od snabdijevanja pitkom vodom sve do turizma, rekreacije i ribolova“ rekao je Martin Šolar, direktor WWF Adria.