08
Mon, Mar

Aktuelno

 

Izraženi kontrast mediteranskog priobalja i planinskog zaleđa (planina Orjen), omogućava izvođenje raznolikih i veoma atraktivnih mountainbiking tura, od mora pa sve do 1600 metara visine.

 

Izraženi kontrast mediteranskog priobalja i planinskog zaleđa (planina Orjen), omogućava izvođenje raznolikih i veoma atraktivnih mountainbiking tura, od mora pa sve do 1600 metara visine.

mountain3info tabla biciklizam u zaledju HN 2karta 800Predložene trase, sa jednim izuzetkom, ujedno su putevi na kojima se odvija i (rjeđi) saobraćaj  motornih vozila. Predložene mountainbiking trase su relativno kratke, prilagođene prvenstveno prosječnim rekreativcima. Za pasionirane mountainbike-re preporučujemo spajanje više trasa. Trase uključuju i savladavanje značajne visinske razlike. Dobar dio trasa podrazumijeva vožnju po neravnoj podlozi, čak i ako je u pitanju asfalt, a naročito beton. Ne preporučujemo biciklizam po strmijim dijelovima pri vlažnom vremenu, a pogotovo snijegu i ledu. Na Orjenu je snijeg redovna pojava i u višim zonama se može zadržati sve do kraja maja!

1 H. NOVI (85m) PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKA STAZA

“KOTOBILJ”(440m), 9km

Vrijeme: 00:35 – 00:50, tehnička težina: mala, fizička težina: umjerena, odredište: Pješačko-biciklistička staza u okviru Rekreacione zone “Kameno”, sa vidikovcima, odmorištima i pješačkim stazama.

mountainmountain22 SELO KAMENO (85m)-SELO ŽLIJEBI (440m), 6km

Vrijeme: 00:30 – 00:45, tehnička težina: mala, fizička težina: umjerena, odredište: staro kameno selo sa odličnim pogledom na ulaz u Zaliv

3 SELO KAMENO (485m)-KAMENSKA RAVAN

(1160), 8km

Vrijeme: 01:10 – 01:50, tehnička težina: velika, fizička težina: velika (u završnom dijelu), odredište: južni portal Orjena, ulaz u brojne planinarske staze

4 SELO KAMENO(485m)-SELO UBLI (750m), 16km

Vrijeme: 01:10 – 01:35, tehnička težina: mala, fizička težina: umjerena, odredište: prostrana planinska uvala, sa pogledom na unutrašnji Zaliv

Putevi pogodni za mb u HN zaledju 1024x5125 MOKRINE (490m)-SELO SITNICA (870m), 14 km

Vrijeme: 01:20 – 01:50, tehnička težina: umjerena do velika, fizička težina: velika, međuodredišta: Vidov vrh i Ravni brijeg (odlični vidikovci)

6 PETIJEVIĆI (590m)-VUČJI DO (1030m), 12 km

Vrijeme: 01:00 – 01:40, tehnička težina: umjerena, fizička težina: umjerena, odredište: katun tradicionalnog izgleda, smješten u podnožju Subre (jednog od najpoznatijih vrhova Orjena)

7 VRBANJ (1009m)-ORJENSKO SEDLO (1600m), 10km

Vrijeme: 01:10 – 01:50, tehnička težina: velika, fizička težina: velika (u završnom dijelu), odredište: prevoj na najvišoj koti do koje se može stići putem, odličan vidikovac

8 IGALO( 2m)-SV. ILIJA (410m), 8km

Vrijeme: 00:35 – 01:00, tehnička težina: umjerena, fizička težina: umjerena do velika, odredište: crkvica na samom grebenu koji dijeli Crnu Goru od Hrvatske, odličan pogled na otvoreno more i Boku Kotorsku

(Orjen.me)