16
Mon, Dec

Aktuelno

Na području Ulcinjske Solane izgradnja smještajnih kapaciteta neće biti dozvoljena, kao ni na uvali Valdanos, odlučila je Vlada na jučerašnjoj sjednici.

Na području Ulcinjske Solane izgradnja smještajnih kapaciteta neće biti dozvoljena, kao ni na uvali Valdanos, odlučila je Vlada na jučerašnjoj sjednici.

adaVlada je, naime, juče usvojila Prostorno urbanistički plan opštine Ulcinj, strateški dokument čija je izrada započeta 2009. godine, a ovim planom predviđa se da Solana bude zaštićeno područje kategorije parka prirode.

Vlada je zaključila da je prioritet razvoja područja Solane sanacija i modernizacija fabrike za proizvodnju soli, razvoj sadržaja vezanih za zdravstvo i korišćenje ljekovitog blata, razvoj naučnog i edukativnog turizma iz oblasti ornitologije i organizovanja aktivnosti šetnje, sporta i rekreacije.

vladanosTakođe, na Valdanosu su previđeni sportski tereni i prateći objekti u funkciji sporta i rekreacije, uz potpuno očuvanje maslinjaka.

Plan predviđa i organizaciju prostora uz postojeću saobraćajnicu od Male plaže do Port Milene, dok je u samom gradu planirana urbana rekonstrukcija uže gradske zone i usmjeravanje razvoja prema novim administrativno-poslovnim centrima.

Takođe, predviđena je i revitalizacija Starog grada Ulcinja, Čaršije i Pristana, kao i zaštita njihovog istorijskog i ambijentalnog karaktera.

Sa druge strane, za potrebe razvoja turizma predviđene su lokacije Velika plaža, Ada Bojana i Mavrijan, na kojima je planirana izgradnja turističkih objekata visoke kategorije i značajnih kapaciteta, kao i sadržaja za sport i rekreaciju.

Gradiće se i saobraćajnica sa četiri kolovozne trake u Štoju, zatim most preko rijeke Bojane koji će povezati Crnu Goru i Albaniju, kao i sportsko-rekreacioni aerodrom u Gornjem Štoju, sa travnatom pistom dužine 760 metara.

Po planu planira se i izgradnja centralizovanog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa tercijalnim sistemom prečišćavanja koje se planira na lokaciji Ulcinjsko Polje, i kojim se podrazumijeva ispuštanje prečišćenih voda u Port Milenu.

 (CdM)