14
Fri, Jun

O nama

Dobrodošli na portal www.putokaz.me (u daljem tekstu: Putokaz) zvaničnu prezentaciju “OTA” d.o.o. – Podgorica (u daljem tekstu: OTA). OTA vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala pod uslovima koji se navode u daljem tekstu. Svakim pristupom portalu Putokaz ili bilo kom njegovom dijelu, smatra se da je korisnik upoznat sa svim pravilima i eventualnim rizicima koji nastaju iz korišćenja ovih veb strana, kao i da ih u cjelosti prihvata.

AUTORSKA PRAVA

OTA je vlasnik autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod) i vlasnik prava na licencne sadržaje koje na portalu prenosi.

Portal Putokaz poziva korisnike i omogućava korisnicima saradnju u vidu objavljivanja autorskih tekstova i drugih autorskih sadržaja.
Dostavom autorskog teksta i drugog autorskog sadržaja portalu "Putokaz" korisnik prenosi na portal Putokaz sva imovinska prava na dostavljeni sadržaj bez potraživanja bilo kakve novčane nadoknade. Korisnik zadržava moralna autorska prava.

Ukoliko posjetilac neovlašćeno i u svrhe koje nisu lične, koristi i u drugim medijima prenosi bilo koji dio portala bez pisane saglasnosti vlasnika, smatraće se da vrši povredu autorskih prava OTA. U slučaju povrede autorskih prava, OTA u skladu sa Zakonom, ima pravo na sudsku zaštitu i naknadu štete.

OTA će odmah razmotriti primjedbe posjetilaca koji smatraju da im je objavljivanjem sadržaja na portalu povrijeđeno sopstveno autorsko pravo. U slučaju da se utvrdi da se radi o povredi autorskih prava, tekst, fotografija i dr. biće skinuti sa portala.

KOMENTARI POSJETILACA

Kad je riječ o interaktivnim sadržajima (komentarima posjetilaca), OTA zadržava pravo da ne objavi sadržaje kojima se povređuje privatnost nekog lica, uvredljive sadržaje kao i sadržaje koji su u suprotnosti sa odredbama Zakona o medijima. OTA ne odgovara za komentare posetilaca koji su odraz njihovog mišljenja.

LINKOVI NA DRUGE VEB STRANICE

OTA ne snosi odgovornost za sadržinu veb stranica izvan svog portala.

OGLAŠAVANJE

OTA nije odgovorna ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu, jer se radi o poslovnom odnosu između posjetioca portala i oglašivača.

IZMJENE I DOPUNE

OTA može u svako doba izmeniti dopuniti Pravila.

Dobrodošli na portal www.putokaz.me (u daljem tekstu: Putokaz) zvaničnu prezentaciju “OTA” d.o.o. – Podgorica (u daljem tekstu: OTA). OTA vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala pod uslovima koji se navode u daljem tekstu. Svakim pristupom portalu Putokaz ili bilo kom njegovom dijelu, smatra se da je korisnik upoznat sa svim pravilima i eventualnim rizicima koji nastaju iz korišćenja ovih veb strana, kao i da ih u cjelosti prihvata.

AUTORSKA PRAVA

OTA je vlasnik autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod) i vlasnik prava na licencne sadržaje koje na portalu prenosi.

Portal Putokaz poziva korisnike i omogućava korisnicima saradnju u vidu objavljivanja autorskih tekstova i drugih autorskih sadržaja.
Dostavom autorskog teksta i drugog autorskog sadržaja portalu "Putokaz" korisnik prenosi na portal Putokaz sva imovinska prava na dostavljeni sadržaj bez potraživanja bilo kakve novčane nadoknade. Korisnik zadržava moralna autorska prava.

Ukoliko posjetilac neovlašćeno i u svrhe koje nisu lične, koristi i u drugim medijima prenosi bilo koji dio portala bez pisane saglasnosti vlasnika, smatraće se da vrši povredu autorskih prava OTA. U slučaju povrede autorskih prava, OTA u skladu sa Zakonom, ima pravo na sudsku zaštitu i naknadu štete.

OTA će odmah razmotriti primjedbe posjetilaca koji smatraju da im je objavljivanjem sadržaja na portalu povrijeđeno sopstveno autorsko pravo. U slučaju da se utvrdi da se radi o povredi autorskih prava, tekst, fotografija i dr. biće skinuti sa portala.

KOMENTARI POSJETILACA

Kad je riječ o interaktivnim sadržajima (komentarima posjetilaca), OTA zadržava pravo da ne objavi sadržaje kojima se povređuje privatnost nekog lica, uvredljive sadržaje kao i sadržaje koji su u suprotnosti sa odredbama Zakona o medijima. OTA ne odgovara za komentare posetilaca koji su odraz njihovog mišljenja.

LINKOVI NA DRUGE VEB STRANICE

OTA ne snosi odgovornost za sadržinu veb stranica izvan svog portala.

OGLAŠAVANJE

OTA nije odgovorna ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu, jer se radi o poslovnom odnosu između posjetioca portala i oglašivača.

IZMJENE I DOPUNE

OTA može u svako doba izmeniti dopuniti Pravila.