14
Fri, Jun

U svijetu

Planinska dolina Kuebrada de Humahuaca, u provinciji Jujui, na severozapadu Argentine, dom je jedne fascinantne geologije.

Planinska dolina Kuebrada de Humahuaca, u provinciji Jujui, na severozapadu Argentine, dom je jedne fascinantne geologije.

002 Quebrada de Humahuaca

Nevjerovatne boje i formacija u obliku obrnutog slova V koja se ovde vidi dio je krečnjačke formacije zvane Jakorait koja se proteže od Perua do Salte, preko Bolivije i Kebrade de Humahuake.

Seranija de Hornokal su planine koje se nalaze 25 kilometara od grada Humahuake u argentinskoj provinciji Huhui. U opsegu je izložena krečnjačka formacija pod nazivom Jakorait koja se proteže od Salte u Argentini, preko argentinske Kuebrada de Humahuaca, a zatim kroz bolivijski Altiplano do Perua, formacija Jakoraita je uglavnom mezozojska geološka formacija.

001 Quebrada de Humahuaca

Seranija del Hornokal je najbolji primer Flatironsa, ovaj oblik reljefa čine mala brda sa kosom površinom u obliku trougla do trapeza sa dugom stranom ove površine kao osnovom i tačkom na vrhu. Nastala je diferencijalnom erozijom sloja stijene otpornog na eroziju koji prekriva mekše slojeve. Flatironsi imaju široke osnove koje čine osnovu strme, trouglaste fasete koja se sužava prema gore u tačku na svom vrhu.

Nemate pravo da postavite komentar