25
Thu, Jul

 

Crna Gora je zemlja zanimljivih istorijskih događaja i nestvarnih prirodnih ljepota. 

Dugo se smatralo da Balkansko pluostrvo nije bilo zahvaćeno glacijacijom. Jovan  Cvijić je pronašao tragove glacijacije na Šar-planini 1891. a potom i u Bugarskoj na planini Rili 1898. i tako dokazao suprotno.

 

Zaovinsko jezero se nalazi na planini Tari kod mesta Zaovine i po svom nastanku je vještačko.

Crnogorska prijestonica turizma, prvi put se u istorijskim izvorima pominje u 5. vijeku p.n.e., pod nazivom Butua, kada je grčki pisac Sofokle pominje kao „grad Ilira“.

Podgorica je grad koji leži na pet rijeka – Morači, Zeti, Ribnici, Cijevni i Sitnici. Baštini tradiciju drevnog rimskog grada Duklje, a izrasla je na temeljima rimskog Birziminiuma (ili Alate) i Ribnice.

Na 800 metara nadmorske visine i na samo desetak kilometara od Budve, put prijestonice Cetinja vinućete se u planinsku oazu mira i vegetacijskog raskoša, u naselje Pobori.

 

Fantastični nacionalni park Domogled - dolina Černe u Rumuniji. Setno ime vrhu dali su Srbi, koji su s njega gledali otadžbinu iz koje su izbjegli u velikim seobama.