18
Thu, Jul

 

U cilju planiranja budućih smjernica razvoja Skadarskog jezera u okviru projekta „Očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta na Prespanskom, Ohridskom i Skadarskom jezeru (CSBL)“, organizovan je sastanak predstavnika Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke (BMZ) i Njemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ) sa predstavnicima Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore - NP Skadarsko jezero i ostalim projektnim partnerima.