14
Fri, Jun

10 naj

Vašoj pažnji danas preporučujemo tekst o 10 najvećih rijeka Balkana.

Vašoj pažnji danas preporučujemo tekst o 10 najvećih rijeka Balkana.

1. DUNAV

Dunav je najduža rijeka u Evropskoj uniji i druga rijeka po dužini u Evropi nakon Volge.

dunav www.putokaz.meNastaje u Švarcvaldu od svojih izvorišnih krakova Breg i Brigah kod grada Donauešingena. Dunav je dugačak oko 2850 km, protiče kroz nekoliko centralnoevropskih glavnih gradova, prije nego što se ulije u Crno more kroz deltu Dunava u Rumuniji i Ukrajini.

 

sava www.putokaz.me

 

 

 

 

2. SAVA

Sava je 940 km duga rijeka u jugoistočnoj Evropi. Sava ima međunarodnih značaj i a njena dolina predstavlja glavnu vezu Balkanskog poluostrva sa prostorom Evrope zapadno od njega.

 

 

 

 

 

drina www.putokaz.me3. DRINA

Rijeka Drina (346 km) pripada Crnomorskom slivu, a nastaje spajanjem rijeka Tare i Pive kod Šćepan Polja (nadmorska visina 470 m). Slivno područje obuhvata jugozapadni i zapadni dio Srbije, severni deo Crne Gore i istočni dio Republike Srpske. Pravac njenog toka je od juga ka sjeveru i ima dosta pritoka. Veće pritoke sa lijeve strane su: Sutjeska, Bistrica, Prača, Drinjača i Janja, a sa desne: Ćehotina, Lim, Rzav,Ljuboviđa i Jadar.

 

 

 

bistrica www.putokaz.me

 

4. BISTRICA

Bistrica je najduža rijeka u Grčkoj sa ukupnom dužinom od 322 km. Rijeka je druga po dužini u istorijskoj oblasti Makedoniji, posle Vardara duge 388 km.

 

 

 

 

 

drim www.putokaz.me

 

5. DRIM

Drim (albanski: Drini, mak.: Drim) je rijeka na jugoistoku Balkana. Prosječni protok vode u Drimu je 352 m³/s. Sliv Drima pokriva teritoriju od 11.756 km², severnu i istočnu Albaniju, zapadnu Makedoniju i zapadni dio Metohije. Protiče kroz duboke klisure i nije plovan.

 

 

 

 

 

 

ibar www.putokaz.me6. IBAR

Ibar je rijeka u istočnom delu Crne Gore i jugozapadnom dijelu Srbije, ukupne dužine 276 km. Ibar je desna pritoka Zapadne Morave. Izvire na sjevernoj strani planine Hajla, a u Zapadnu Moravu se uliva kod Kraljeva. Površina sliva iznosi 13.059 km². Pripada Crnomorskom slivu. Prosječan protok na ušću iznosi 110 m³/s što pokazuje da rijeka nije plovna. Na rijeci Ibar nalazi se 10 hidroelektrana. Pregrađivanjem rijeke nastalo je jezero Gazivode. Ibar je poznat po mnogim brzacima i bukovima. Ibarsku dolinu odlikuju i druga prirodna bogatstva, kao što su rudnici kamenog uglja (rudnici Ušće i Jarando), magnezita (rudnik Bela Stena), kopaonički rudnici olova, cinka i srebra.

 

 

neretva www.putokaz.me

 

7. NERETVA

Neretva je rijeka koja protiče kroz Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i uliva se u Jadransko more. Na Neretvi je izgrađeno više hidrocentrala. Najveće pritoke Neretve su Rama, Trebižat, Buna i Bregava. Dužina: 225 km (203 u Hercegovini). Neretva teče kroz Dinaride. Poslednjih 30 km ove rijeke se pretvaraju u aluvijalnu deltu, prije nego što se ulije u Jadransko more.

 

 

 

 

zapadna morava www.putokaz.me

 

8. VARDAR

Vardar je najveća rijeka koja protiče kroz Makedoniju i jedna od većih na Balkanu. Dužina rijeke iznosi 388 km, a njen sliv pokriva površinu od približno 20.500 km².

 

 

 

 

 

 

 

vardar www.putokaz.me

 

 

9. ZAPADNA MORAVA

Zapadna Morava je rijeka u centralnoj Srbiji dugačka 308km, koja zajedno sa Južnom Moravom obrazuje Veliku Moravu.

 

 

 

 

 

 

 

kupa www.putokaz.me

 

10. KUPA

Kupa (sl. Kolpa, hrv. Kupa) je rijeka u Hrvatskoj i Sloveniji. Izvor i ušće rijeke nalazi se u Hrvatskoj, a dijelom svoga toka čini granicu Hrvatske sa Slovenijom.

 

 

 

 

 

Nemate pravo da postavite komentar